Dziedziczenie ustawowe nieruchomości – kto ma szansę zostać nowym właścicielem ?

Odpowiedz na powyższe pytanie znajdziemy w Kodeksie cywilnym w artykułach od 931 do 940 .

Chwilą otwarcia się spadku jest śmierć spadkodawcy (osoby zmarłej). Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

W przypadku braku testamentu w pierwszej kolejności spadek odziedziczą dzieci i małżonek zmarłego. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku gdy zmarły nie pozostawił dzieci. Wówczas powołani do spadku zostaną małżonek i rodzice zmarłego. Jeśli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy. W pewnych sytuacjach powołani do dziedziczenia mogą zostać również dziadkowie spadkodawcy. Łańcuszek potencjalnych spadkobierców zamykają gmina i Skarb Państwa.